ต่ออายุใบรับรอง Certified Dietitian of Thailand (CDT)

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยที่สอบผ่าน CDT เกิน 5 ปี (ปี 2552) ซึ่งไม่ได้เข้าอบรมเพื่อต่ออายุในปีที่แล้ว และสมาชิกฯ ที่สอบผ่าน CDT ครบ 5 ปี (ปี 2554) เข้าร่วมอบรมเพื่อต่ออายุ CDT ได้ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559  เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งหลักฐานการสมัครมายังสมาคมนักกำหนดอาหารได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดการอบรมเพื่อต่ออายุ CDT

ใบสมัครการอบรมเพื่อต่ออายุ CDT

แบบฟอร์มตอบรับการจองห้องพัก

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!