การประชุมวิชาการสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

ขอเชิญสมาชิกนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 ในวันที่ 25 – 27 เมษายน พ.ศ 2559  ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ในหัวข้อเรื่อง “ 6 + 1 Building Blocks กับงานโภชนาการและโภชนบำบัด ”

วันจันทร์ที่ เมษายน พ.ศ.2559

 • 07.30 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
 • 08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
 • 09.00 – 09.30 น.    มอบทุน TDA Research Award     
 • 09.30 – 10.00 น.    อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
 • 10.00 – 10.45 น.    6+1 Building Blocks กับงานโภชนาการและโภชนบำบัด
 • 11.00 – 12.00 น.    Industry Luncheon Symposium1
 • 12.00 – 13.00 น.    Lunch
 • 13.00 – 13.45 น.    ตัวชี้วัดในการดำเนินงานด้านโภชนาการและโภชนบำบัด
 • 13.45 – 14.30 น.    การเขื่อมโยงระบบบริการด้านโภชนาการและโภชนบำบัดจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
 • 14.30 – 15.00 น.    อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
 • 15.00 – 16.30 น.    Symposium 1: AHA / JCI / ISO22000 in Nutrition and Dietetics Department

วันอังคารที่  26  เมษายน พ.ศ.2559

 • 08.3009.15 น.    จากหลักฐานเชิงประจักษ์ สู่ทักษะและสมรรถนะในการดูแลด้านโภชนาการและโภชนบำบัด
 • 09.1510.15 น.    Symposium 2: บทบาทนักโภชนาการ/นักกำหนดอาหารในทีมหมอครอบครัว
 • 10.0010.30 น.    อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
 • 10.3011.15 น.    Industry Luncheon Symposium 2
 • 11.1511.45 น.    ประชุมใหญ่สามัญสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยประจำปี 2559
 • 11.4513.00 น.    Lunch
 • 13.0014.00 น.    Full Time Equivalent (FTE) การวิเคราะห์ภาระงาน
 • 14.0014.45 น.    Industry Luncheon Symposium 3
 • 14.4515.15 น.    อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
 • 15.1516.30 น.    Workshop1 : พี่ช่วยน้องในเขตบริการสุขภาพ

วันพุธที่  27 เมษายน พ.ศ.2559

 • 08.30 – 09.15 น.    Dietetics in an Aging Society
 • 09.15 – 10.15 น.    Hot Nutrition Issues in Social Network (Real time)
 • 10.00 – 10.30 น.    อาหารว่าง/เยี่ยมชมโปสเตอร์และนิทรรศการ
 • 10.30 – 11.00 น.    Mindful Eating
 • 11.00 – 12.00 น.    The traditional and new soybean food cultures and their effects on health.
 • 12.00 – 13.00 น.    Lunch
 • 13.00 – 15.00 น.    Workshop 2:
  • KM บันไดสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ
  • กรณีศึกษาโภชนบำบัดทางการแพทย์ MNT
  • เขียนอย่างไรให้ได้ทุน
 • 15.00 – 16.00 น.    Drug and Nutrition in Cancer patient
 • 16.00 – 16.30 น.    จับรางวัล และ ปิดการประชุม

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!