แอพพลิเคชั่นที่ช่วยติดตามเรื่องการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย

เนื่องด้วยยุคสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น การมีมือถือแบบสมาร์ทโฟนกลายเป็นเรื่องปกติ หลายท่านอาจเคยได้รับคำถามจากคนใกล้ชิดหรือผู้ป่วยว่า มีอะไรที่แนะนำเพื่อช่วยเรื่องอาหารหรือไม่ วันนี้จึงขอมาแนะนำเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นที่ช่วยติดตามเรื่องการรับประทานอาหารและออกกำลังกาย  โดยจะเปรียบเทียบแอพฯ ต่างๆ แยกตามข้อดีข้อเสียค่ะ

caltracker

caltracker2

หากผู้ป่วยที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็น อาจแนะนำให้ใช้แอพฯ เหล่านี้เพื่อให้ผู้ป่วยติดตามการรับประทานและการออกกำลังกายของตัวเองได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มุ่งมั่นที่จะลดน้ำหนัก ใช้เป็นตัว monitor พลังงานเข้าและพลังงานออกของผู้ป่วยได้ โดยติดตามผลด้วยตนเอง (self-monitor) หากเป็นคนที่ตระหนัก ตั้งใจและมีวินัย จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่ตั้งใจหรือไม่มีวินัย ส่วนว่าจะเลือกใช้ตัวไหน ขึ้นกับตัวบุคคลที่จะแนะนำ หากเป็นคนทั่วไป ถนัดแต่ภาษาไทย อาจแนะนำเป็นแคลอรี่ไดอารี่หรือ calorie (จด calorie) เพราะใช้งานง่าย เข้าใจง่าย มีฐานข้อมูลอาหารไทย แต่ถ้าเป็นคนที่ถนัดใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง แนะนำเป็น MyFitnessPal เนื่องจากฐานข้อมูลมากกว่า สแกนบาร์โค้ดได้ เชื่อมต่อกับแอพออกกำลังกายอื่นได้ ทั้งนี้แต่ละ app ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานค่ะ สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระลึกไว้เสมอคือ แอพฯ เหล่านี้มีการพัฒนาตลอดเวลา และในแต่ละวัน ก็มีแอพฯ ใหม่ๆ ถูกสร้างขึ้นมาตลอดเวลา นักกำหนดอาหารอาจจะไม่จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดาวน์โหลดทุกแอพฯ มาลองใช้ แต่อย่างน้อยที่สุด การที่พอมีความรู้เกี่ยวกับแอพฯ บ้าง ก็น่าจะทำให้การให้คำปรึกษาทางโภชนาการเป็นไปได้ดีขึ้นค่ะ

About the author

มนัสนันท์ ปิติศรีสิทธิ์

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
แผนกโภชนาการและลินีนเซอร์วิส โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์