โครงการโภชนาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1

MNT-CANCER

โครงการโภชนาการเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1
“โภชนาการเพิ่มภูมิต้านทานโรคมะเร็ง

วันที่ 17-18 มีนาคม 2559
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://medinfo.psu.ac.th/pr_semina.php?meeting_id=614#TopicTop

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!