ทุน Thai Dietetic Association (TDA) Research Award ประจำปี 2559

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าพิจารณารับทุนThai Dietetic Association (TDA) Research Award ประจำปี 2559 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 และจะมอบทุนในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ในการนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนันการลงทะเบียนงานวิชาการประจำปี 2559 ด้วย

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดทุน

ใบสมัครทุน

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!