ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน พ.ศ. 2559

“Strategies to Improve Diabetes Care”

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และบุคลากรในทีมสุขภาพที่มีบทบาทในการดูแล ให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวาน ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “Strategies to Improve Diabetes Care” ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ.ห้องเพชรไพลิน โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (ซอยสุขุมวิท 20) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารและใบสมัครได้ที่ปุ่มด้านล่างค่ะ
และสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ Email: thaide1998@yahoo.co.th
หรือ หมายเลขโทรสาร 0-2348-7100

หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 ธันวาคม 2559

เอกสารและใบสมัครประชุมวิชาการประจำปี 2559

ตารางประชุมวิชาการประจำปี 2559

About the author

ฐนิต วินิจจะกูล

นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
กำลังศึกษาต่อ Master of Science (Nutrition and Dietetics)
The University of Utah สหรัฐอเมริกา