เชิญชวนส่งโครงการขอทุนจัดกิจกรรมวันนักกำหนดอาหารอาเซียน

เพื่อให้นักกำหนดอาหารในเอเซียได้นำเสนอนวัตกรรมในการปฎิบัติงานของนักกำหนดอาหาร นักโภชนาการ โภชนากรในแต่ละประเทศ สมาพันธ์สมาคมนักกาหนดอาหารเอเซีย (Asian Federation of Dietetic Associations: AFDA) จึงได้กำหนดให้วันที่ 19 กันยายน ของทุกๆปี คือ Asian Dietitian’s Day ซึ่งในปีนี้ตรงก้บ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
ในการนี้ สมาคมฯ ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโรงพยาบาลละ 3,000 บาท จำนวน 50 แห่ง โดยขอให้สมาชิกที่สนใจส่งโครงการที่จะจัดกิจกรรมถึงสมาคมฯ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559 ค่ะ


– กิจกรรมวันวัน Asian Dietitian
  

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!