ทุนวิจัยสำหรับนักกำหนดอาหาร

ด้วยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยจะเปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยประจาปีพ.ศ 2559-2560 ได้แก่

TDA Soybean Study Award ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียดที่นี่

TDA Award: ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะโภชนาการของคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียดที่นี่

TDA Research Award ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนางานโภชนาการสาหรับนักกาหนดอาหาร หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 อ่านรายละเอียดที่นี่
ในการนี้สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมาชิกส่งผลงานเข้าขอทุนได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันครบกำหนดค่ะ

จดหมายทุน ปี 59 จดหมายทุน ปี 59

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!