หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน ปี 2559

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จะจัดการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน ปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ ครับ รายละเอียดติดตามได้ตามเอกสารแนบเลยครับ

project-food-59

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!