การประชุมวิชาการ SPENT ประจำปี 2559

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพ

กลุ่มเป้าหมาย :

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และผู้สนใจ

ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร :

E-mail :    spentcenter@gmail.com
โทรศัพท์ : 087-0305301, 02-419-7740-1

ค่าลงทะเบียน :

เป็นสมาชิกสมาคม (สมัครภายในวันที่ 14 ต.ค 59) 2,000.00 THB
ไม่เป็นสมาชิกสมาคม (สมัครภายในวันที่ 14 ต.ค 59) 2,200.00 THB
ไม่เป็นสมาชิกสมาคม (สมัครหลังวันที่ 14 ต.ค 59) 2,500.00 THB
นักศึกษา (ต้องแนบเอกสารรับรองจากสถาบันฯ) 1,000.00 THB
เป็นสมาชิกสมาคม (สมัครหลังวันที่ 14 ต.ค 59) 2,200.00 THB


ข้อมูลการโอนเงินค่าลงทะเบียน :

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 016-434894-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราช ชื่อบัญชี “สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย”

โปสเตอรประชมวชาการประจำป_2559

About the author

ป้า รักจักรวาล

คุณป้าใจดี เจ้าของตัวจริงของ She Academy !!